سلام دوستان گل 

یه  مطلبی رو خواستم بازهم   بگم و اینکه  وقتی که یک مدلی رو یمتش رو میپرسید واسه همون موقع هست .با این اوضاع بازار قیمت  کاموا هم روزانه فرق میاره .....اگر پرسیدید و یک ماه دیگه سفارش دادید  قیمتش فرق میکنه خب 

 

دوم اینکه  هروقت که بیعانه رو پرداختید شروع به بافت میشه ...چون خیلی وقت ها من اعتماد کردم  و یه چیزیو بافتم اما دیگه خبری نشده از سفارش دهنده اش..

سوم اینکه من دوشنبه ها میرم بازار خرید کاموا.....پس سعی کنید وقتی عجله دارید تا اون موع سفارشتون رو حتمی کرده باشید