بقیه اشو تو ادامه مطب ببینید

حتما که واسه کادو دادن نباید چیزهای گنده گنده خرید ....واسه یه کتابخون این  نشانه گذار های کتاب یه هدیه خوشحال کننده است ...واسه بچه هاهم ذوق خوندن کتاب رو زیاد میکنه :)Прихватки и закладки.