کد 825

اموزش تصویری   بافت این پاپوش زنانه را در ادامه مطلب ببینید  
3

 

 

 
9
 
Те
 
  
11
 
     
ст б/н в последние 25 п, соединить. Итого 56 п.