این هم لباس  امسال امیررضا خان ....که لباس طرح امیر رضا رو پوشیده !)

 

 

باز هم امیر رضا ..با لباسش که طرح یاسین هست ( امیر رضا خان اولین سفارش دهنده طرح یاسین بود .قرار بود  اسمش یاسین باشه و من هم اون طرح رو گذاشتم یاسین ..بعد که شب تولد امام رضا به دنیا اومده اسمش شده امیر رضا ...که  بعدا طرح امیر رضا هم اضافه شد))