جودونه امروز سه ساله میشه ......خیلی خوشحالم که تو این سه سال با جودونه کلی دوست خوب پیدا کردم ....امیدوارم که تو  سال جدیدی که جودونه در پیش داره بیشتر وبهتر بتونم در خدمتتون باشم ...