خانوم گل های عزیز .این هم یک کیف جغدی با اموزش گام به گام تصویری اش .اخرش هم نقشه جغد رو گذاشتم .اگر بافتید عکسش رو واسم ایمیل کنین تا بذارم  پایین همین اموزش ها ..موفق باشید خانوم گل ها
3.
 

4.
 

5.
 

6.
 

7.
 

8.
 

9.
 

10.
 

11.
 

12.
 

13.
 

14.
 

15.