خودمم هم نمیدونم کدوم مدل هاش توت فرنگیه کدومش هندونه .همه اش سبز وقرمزه ...دیگه هرجور خودتون دوست دارید فرضش کنین :)

کد1379

 کد1380

 کد1381

 

کد1382

کد1383

 کد1384

 کد1385

کد1386