سلام .به علت قبول سفارشات عمده .تا 15 شهریور فقط سفاراشات تک رو قبول میکنیم که تا مهر اماده و تحویل داده بشه .عد از اون تا اواخر آبان قبول سفارشات تک نداریم