اولین مطلب با یه سری عکس لباس بچه شروع میشه .اینا رو از سایت های خارجی گرفتم و  یا از  مامی سایت برداشتم ....اگر که  الگوش بود که میذارم واسه دانلودتون  یا به  صقحه اش تو مامی سایت لینک میدم .اگر نبود ونیاز به ترجمه داشت که باید یه کم منتظر بمونین.... این عکس ها هم از این سایت برداشته شده .هر کدوم رو دوست دارید  تو  نظرات کدش رو بنویسین  با ادرس ایمیلتون ....بعدا بهتون ایمیل میزنم سر رنگش و  قیمتش ..تا اگه توافق کردیم براتون بافته بشه

مدل ها در ادامه مطلب

 


 

عکس بافتنی سیسمونی (25)کد 1- 

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان بافته شود

2

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان بافته شود

3

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان بافته شود

4

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان بافته شود

5

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان بافته شود


7

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان بافته شود

8

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود

9

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود


10

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود
13

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود


14

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود


15

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود


16

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود


17

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود


18

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود


19

لباس موجود نیست ...در صورت تمایل کد ان را در نظرات بنویسید تا برایتان با رنگ وسایز مورد نظرتان برایتان بافته شود  بافته شود