سلام .این بار هم آموزش تصویری یک دامن واسه دخمل ها

فقط اینکه به علت فشار کاری زیاد واقعا امکان پاسخگویی سوالات   وروش بافت رو نداریم  واسه همین اموزش های تصویری رو میذارم که مرحله به مرحله گفته باشه