اگر قراره که امسال برای روز عشق  کارهای جالبتر وهدیه های بامزه تری داشته باشیم .کارهای بافتنی  طرح قلب پیشنهاد خوبی میتونه باشه.از الان دست به کار بشید که تا اون زمان بافت وقت زیادی میبر ه.

2727

 

2728

2729

2730

2731

2732

2733

2734

 

27

2735

2736

 

2737

2738