نظرتون در مورد این لباسا چیه؟؟ 

میتونیم هر مارکی که خودتون بخواین رو براتون تزئین بزنیم یا اینکه بدوزیمشون و تزئین کنیم ..سلیقه شما:))

تزئیناتش هم باز اگر خواستید پارچه هست واگر هم خواستید نمد.