این هم نتایج رای گیری بافنده برتر بهمن ماه جودونه 

خانم بهرامی هستن با 644 رای .انشالله که موفق وموید باشن

جایزه اشون هم یک رانر رومیزی یا چرمی به سلیقه خوشون هست .