درست کردن پادری یک تکه از رنگین کمان ...

تصاویر گویا هست ..هر جا که مبهم بوده هم توضیح دادم 

لوازم مورد نیاز:

یک حلقه

یک 

تی شرت های رنگی رنگی قدیمی

 

مثل شکل تی شرت رو  در  نواز هایی با  پهنای یک ونیم تا دوسانت  اندازه بزنید وببرید 

 

 

نوارهای پارچه ای رو گلوله کنین وبرای وصل کردن تکه ها مثل روش بالا تکه ها رو بهم وصل کنین