دوستان کارهای زیر نمونه کارهای نمد ضخیم وچرم جودونه هست ..برای سفارش یا راهنمایی به 09377399573 پیام بزنید 

طرح مانا_چرم طلایی

 

طرح فریباچرم طلایی

 

طرح فریبا ..چرم طلایی

 

طرح سپیده روی نمد شیری

طرح نیلوفر_نمد زرشکی

طرح افسانه_نمد نارنجی

طرح نیلوفر نمد مشکی

طرح سایه _نمد بنفش

 

طرح گلاره نمد کرمی

 

 

طرح فریبا_چرم طلایی

طرح ستاره _چرم نقره ای

 

طرح ستاره وفریبا نمد سبر ابی

طرح افسانه نمد شیری

 

طرح افسانه نمد شیری

 

طرح شمسه وفریبا روی نمد صورتی ضخیم