این هم یه نمونه بافته شده که سفارش صبا خانوم هست.کلاه هم داره که اماده نشده و واسه 6 ماهه هست