کد 455  ست شال و کلاه و دستکش کفش دوزکی (هم دستباف هم ماشین باف.بنا به سلیقه)

 

کد 456  ست شال و کلاه و دستکش قوربا غه ای (هم دستباف هم ماشین باف.بنا به سلیقه)

 

 

 

کد 457  ست شال و کلاه و دستکش کریسمس (هم دستباف هم ماشین باف.بنا به سلیقه)