این هم  بلوز وکلاه بافته شده.. کد 128 .برای گلسا خانوم ساغر جون ..ایشالا بپوشه و ساغر جون عکسشو بفرسته برامون .....خود( کد 128... کد گلسا) عکس زیری هست

مدل لباس بافتنی بچگانه