سلام

به  مدل هایی که تا اخر ماه رمضان سفارش داده بشه  ده درصد تخفیف داده میشه