یلدا جان

من همون جایی که کامنت گذاشتی جوابتو دادم .......ایمیل هم زدم اما گوگل  براش دلیوری نزد

خودت یکبار ایمیل بزن .سفارش هاتو بگو ........من برات ریپلای میکنم و قیمت ها رو میگم